Residentie De Oester zal worden uitgerust met duurzame individuele geothermische warmtepompen met passieve koeling, ventilatiesystemen met warmterecuperatie inclusief een zomerbypass, én een hoog vermogen aan zonnepanelen.

Gegarandeerde E-peilen van maximaal 9 (BEN is maximaal 30) en minimaal 1.200 à 2.000 Wp aan zonnepanelen per appartement. Waarom geothermische warmtepompen in plaats van merkelijk goedkopere lucht-water warmtepompen?

BEN is de afkorting van Bijna Energie Neutraal en betekent dat een appartement een E-peil heeft van maximaal 30. Hoe lager dat E-peil, hoe energiezuiger het appartement.

In het verleden realiseerde Stado al heel wat BEN appartementen en aanvankelijk was het ook de bedoeling om de lat op dat niveau te leggen voor nieuwbouwproject residentie De Oester. Naar aanleiding van de laatste energiecrisis besloot Stado echter om af te stappen van fossiele brandstoffen en NIET meer te verwarmen met aardgas, doch om ook residentie De Oester uit te rusten met warmtepompen, waardoor het E-peil tevens beduidend verlaagd kan worden.

Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht of uit de bodem en geeft die af aan de vloerverwarming op lage temperatuur en het voorraadvat voor sanitair warm water. En die warmte is gratis! Het werkingsprincipe is vergelijkbaar met een koelkast of een diepvries waar warmte wordt onttrokken, of gekoeld dus, om die via een rooster aan de achterzijde van het toestel af te geven. De opbrengst van een elektrisch aangedreven warmtepomp wordt uitgedrukt met de COP, wat staat voor het Engels “Coefficient Of Performance”. Wanneer een warmtepomp voor elke kWh die ze verbruikt, bijvoorbeeld 5 kWh aan warmte levert dan heeft deze een COP van 5, of levert ze 4 kWh gratis warmte uit de lucht of de bodem.

Een lucht-waterwaterwarmtepomp is daarbij de goedkoopste oplossing om te installeren maar heeft een aantal belangrijke nadelen. Zo dient men voor elk appartement een buiteneenheid te plaatsen op het dak of in de tuin. Wanneer men deze niet aan het oog kan onttrekken dan ontsieren deze units niet enkel de omgeving, maar ze zijn ook niet helemaal geruisloos. Verder zal men voor elke buiteneenheid op het plat dak, een zonnepaneel moeten opofferen en kan men aanzienlijk minder zonne-energie opwekken. Daarnaast is de temperatuur van de buitenlucht het laagst in de winter, net op het ogenblik dat men het meeste warmte nodig heeft om te verwarmen. Het rendement van een lucht-waterwarmtepomp is in de winter dan ook aanzienlijk lager. Om het gemiddelde rendement tijdens een volledig seizoen uit te drukken, gebruikt met de zogenaamde SCOP of “Seasonal Coefficient of Performance”. Tenslotte kan men met een lucht-waterwarmtepomp ook enkel actief en op een dure manier koelen door gebruik te maken van de compressor in de buiteneenheid. Op het ogenblik dat de temperatuur van de buitenlucht het hoogst is in de zomer, is de vraag naar koeling ook het hoogst waardoor het rendement ook dan weer lager is.

Een bodem- of aardwarmtepomp heeft al deze nadelen niet, en omdat de bodemtemperatuur reeds op enkele meters diepte gedurende heel het jaar constant is zal deze aan hogere rendementen verwarmen en koelen. Bij het passief koelen op warme dagen wordt bovendien enkel een circulatiepomp gebruikt, geen compressor dus, en wordt de warmte op een energiezuinige manier terug afgegeven aan de bodem. Het voornaamste nadeel van een aardwarmtepomp is dat er dure en diepe geothermische grondboringen noodzakelijk zijn waardoor de installatiekost hoog is.

Niettegenstaande besliste Stado om de nieuwbouwappartementen van residentie De Oester uit te rusten met duurzame individuele geothermische warmtepompen in combinatie met een behoorlijk vermogen aan zonnepanelen op de platte daken.

Samen met onder andere hoog performante ventilatiesystemen met warmterecuperatie en zomerbypass, de zogenaamde types D, maakt dit dat alle appartementen een E-peil hebben van 9 of lager!

Copyright © 2024 Stado BV